Yogastund

Be present. Be in the moment. 


 

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker. 

   

Mindfulnessträning handlar mycket om att öka den egna medvetenheten om vad som händer i och runt omkring oss. Med träning kommer vi att upptäcka att vi har val i många fler situationer än vi tidigare varit medvetna om. Träningen hjälper dig även att minska din stress och bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Mindfulness hjälper också den som tränar att sova bättre. Att bättre hantera förändringar är en annan positiv effekt..Mindfulness hjälper oss därför att göra fler medvetna val och rikta vår energi på de som vi anser viktigt och som vi kan påverka.  Egentligen är det fråga om att göra de resurser som du redan har medvetna för att sedan utveckla dem.